Dotacje

Pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej i w ramach grantów

Każda nowopowstająca firma potrzebuje kapitału początkowego, który pozwoli jej na rozpoczęcie działalności, jedną z formą pozyskania takiego kapitału jest wystąpienie z wnioskiem o dotacje. W zależności od prowadzonej działalności oraz obszaru, w którym firma ma działać można pozyskać dotacje z:

  • Unii Europejskiej

  • Fundacji wspierających rozwój międzynarodowych lub ponadregionalnych kontaktów handlowych

  • Rządu, w ramach wpierania, określonych strategią rozwoju państwa, obszarów czy to geograficznych czy gospodarczych.