Faktura korygująca

Faktura korygująca a nota korygująca

Faktura korygująca i nota korygująca są to dwa dokumenty bardzo do siebie podobne, jednak wystawiane w innych saturacjach.

 

FAKTURA KORYGUJĄCA wystawiana jest przez sprzedającego w sytuacji gdy, po wystawieniu faktury VAT:

  • został udzielony dodatkowy rabat

  • zostały zastosowane obniżka ceny lub upust

  • towar został zwrócony

  • zapłata lub jej część zostały zwrócone nabywcy

  • podwyższono cenę

  • stwierdzono pomyłkę w którejkolwiek kwocie widniejącej na fakturze.

 

NOTA KORYGUJĄCA wystawiana jest przez nabywcę towarów w sytuacji gdy po otrzymaniu faktury VAT:

  • zauważono błędy w nazwie firmy/osoby sprzedającej lub kupującej

  • zauważono błędy w imionach i nazwiskach sprzedawcy lub kupującego

  • zauważono błędy w adresie firmy/osoby sprzedającej lub kupującej.