Faktura pro froma

Faktura Pro Forma

Faktura pro form nie jest dokumentem księgowym, oznacza to, że nie może ona stanowić dowodu zawarcia transakcji, a co za tym idzie nie stanowi również podstawy do rozliczenia podatku VAT.

 

Funkcje Faktury Pro Forma

Faktura pro forma traktowana jest najczęściej jako propozycja zawarcia transakcji kupna – sprzedaży towarów i usług. Jest więc rodzajem oferty składanej przez firmę klientowi. Bardzo często bywa wystawiana w sytuacji gdy sprzedający chce uzyskać przedpłatę.

 

Aby udokumentować zawarcie transakcji należy na podstawie faktury pro forma wystawić fakturę VAT.