Faktura zaliczkowa

Faktura zaliczkowa – zasady wystawiania

Faktura zaliczkowa wystawiana jest w momencie kiedy z umowy wynika, że sprzedający powinien otrzymać zaliczkę na poczet sprzedaży. Niezależnie od tego, czy faktura zaliczkowa pokrywa całość czy jedynie część ceny towaru bądź usługi po sfinalizowaniu transakcji konieczne jest wystawienie faktury końcowej.

 

Jeśli faktura zaliczkowa opiewa na całość ceny, wówczas wystawiana jest jako faktura pro forma, jeśli na część – pozostaję fakturę zaliczkową.

 

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej ma co do zasady każdy sprzedający, który otrzymał zaliczkę, za wyjątkiem:

  • zaliczki związanej z dzierżawą, najmem czy leasingiem,

  • zaliczki związanej z usługami telekomunikacyjnymi

  • zaliczki na stałą obsługę prawną i biurową

  • zaliczki na stałą ochronę osób i mienia

  • zaliczki związanej z dostawą energii elektrycznej, ciepła, gazu, itp.

  • zaliczki związanej z wywozem nieczystości.