Kredyty dla firm

Finansowanie bieżącej działalności firmy z kredytu

Wiele firm, które powstają, ale również tych działających na rynku do finansowania swojej bieżącej działalności wykorzystuje kredyty bankowe. Tego typu kredyty dla firm dostępne są pod postacią różnorodnych produktów bankowych.

 

Linia kredytowa

Jest to kredyt, do którego komplet dokumentów składa się jednorazowo, a w kolejnych latach należy do odnowienia linii dostarczyć tylko ich część. Umożliwia on zaciąganie kredytu podczas trwania umowy do maksymalnego limitu określonego umową, a nie wymaga przy tym dodatkowych formalności, środki nie muszą być też wykorzystywane.

 

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Jest to rozwiązanie dedykowane wyłącznie firmom. Pozwala ono, w przypadku utraty płynności finansowej wykorzystywać środki do wysokości określonej limitem kredytowym. Jest to pożyczka krótkoterminowa (do roku), a finanse przelewane na rachunek, w pierwszej kolejności wykorzystywane są do spłaty kredytu.